Slovakia

Contact person

Dipl. Ing. Alexander Kohári

stavebný inžinier – technické poradenstvo

 

Kostiviarska cesta 43

974 11 Banská Bystrica

SLOVAKIA

 

Phone:  00421 949 613 627

Mail:     akohari@izonovum.sk

Web:   www.izonovum.com

Professional sound insulation systems with PhoneStar

 

BezHluku, s.r.o.                                                 M-projekt Poprad, s.r.o.

Javorová 5                                                           Staré ihrisko 11/409

949 01  Nitra                                                        058 01  Gánovce

 

Phone: 00421 948 305 222                                    Phone:00421 905 940 107

Mail: info@bezhluku.sk                                          Mail: roman@m-projekt.sk

Web: www.bezhluku.sk                  

Top News

System Solutions

for Timber Frame Houses and Refurbishments


 

 

Switch to German website